SciMingo gelooft dat wetenschappelijk onderzoek de drijvende kracht is achter vooruitgang en essentieel is om hedendaagse en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, van de huidige coronapandemie, over de klimaatcrisis tot duurzame voedselvoorziening. Maar om wetenschappelijke vooruitgang te blijven voeden, moet wetenschap een zo groot mogelijk vertrouwen en steun van de brede bevolking genieten.

SciMingo wil wetenschappers ondersteunen om hen zo maximaal te helpen communiceren naar het publiek. We willen onderzoek en het belang ervan duidelijker maken bij het brede publiek; de resultaten van onderzoek en wetenschappelijke inzichten beter helpen ontsluiten om zo de interesse in en het draagvlak voor wetenschap in de samenleving te helpen versterken.

Concreet wil SciMingo een brug slaan tussen wetenschap, pers en publiek door:

  • Onderzoekers te stimuleren én trainen: SciMingo wil wetenschappers sensibiliseren en stimuleren om hun onderzoek met het publiek te delen én hen leren hoe aan wetenschapscommunicatie te doen
  • Wetenschap te promoten en populariseren: SciMingo wil wetenschap promoten en populariseren door onderzoek van jonge onderzoekers aan kennisinstellingen bij een breder publiek bekend te maken
  • Wetenschap, pers en publiek te connecteren: SciMingo wil de uitwisseling tussen pers, wetenschappers en publiek bevorderen

Zo willen we een nieuwe generatie onderzoekers helpen opstaan die doordrongen is van het belang van wetenschapscommunicatie en er al in het begin van de carrière tijd en energie in investeert. We hopen zo op termijn een echte cultuur van wetenschapscommunicatie in de academische wereld te helpen installeren. Met als finaal doel wetenschappelijk onderzoek maximaal te laten doorstromen naar de samenleving en het draagvlak voor wetenschap bij het publiek te versterken.