Vlaamse ScriptieKrant studenteneditie 🎓

In de studenteneditie van de Vlaamse ScriptieKrant blikken we terug op het voorbije jaar.